چهارشنبه 22 آذر 1396
  شناسه كاربری: 
  كلمه عبور: 
  فرم دریافت شناسه كاربری
  شناسه و یا رمز خود را فراموش كرده‌ام
  عبارت مورد جستجو:

   

  ارسال مقالات و همچنین ثبت نام  نویسندگانی که مقالات آنها در ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد پذیرش شده باشد به صورت رایگان می باشد

  ارسال مقالات و همچنین ثبت نام  نویسندگانی که مقالات آنها در ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد پذیرش شده باشد به صورت رایگان می باشد   بروشور ثبت نام کنفرانسBrochure (2).pdf

  Slovenia Brochure 

  en_template_1_affiliation.docفرمت مقاله کامل انگلیسی


  فرمت مقاله کامل.docفرمت مقاله کامل