تاریخچه:

در سال ۱۳۷۸ با تلاش و پیگیری مستمر شرکت برق منطقه ای تهران، کمیته ملی سیرد ایران متشکل از مسئولین صنعت برق در بخش های دولتی و خصوصی و اساتید دانشگاهی تشکیل گردید و  اولین دبیر کمیته ملی سیرد ایران انتخاب شد. در پی این اقدام با تایید و حمایت وزیر و مسئولین ارشد وقت در وزارت نیرو درخواست عضویت ایران برای عضویت در سیرد بین الملل در کمیته راهبردی سیرد بین الملل مطرح و پس از موافقت، از سال ۱۹۹۹ ایران به عنوان عضو وابسته در سیرد بین الملل پذیرفته شد.

در اولین دوره فعالیت کمیته ملی سیرد ایران با ارائه ۳۰  خلاصه مقاله به کنگره ۲۰۰۱ آمستردام مشارکت خویش در سیرد بین الملل را آغاز نمود که از بین این مقالات تعداد ۱۰ مقاله پذیرفته شد، در پی آن نیز در کنگره ۲۰۰۳ بارسلونا ۱۲ مقاله از ایران پذیرفته و به ثبت رسید. متعاقب آن به خاطر فقدان سازماندهی پویا برای دبیرخانه سیرد و بازنشستگی اولین دبیر کمیته ملی سیرد ایران، تعامل کمیته ملی سیرد ایران با سیرد بین الملل کاهش یافت تا به حدی که سیرد بین الملل در سال ۲۰۰۷ با ارسال نامه ای گلایه آمیز به سیرد ایران اعلام داشت چنانچه فعالیت های لازم و کافی صورت نپذیرد، ادامه عضویت ایران در سیرد بین الملل لغو خواهد شد.

در سال ۱۳۸۷ با هدایت شرکت توانیر، دبیرخانه کمیته ملی سیرد ایران تجدید سازماندهی شد و با انتخاب و معرفی دبیر جدید کمیته ملی سیرد ایران و قرار گرفتن دبیرخانه کمیته ملی سیرد ایران در ساختار سازمان انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق، با حمایت مسئولین ارشد صنعت برق، مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی و استفاده از ظرفیت های انجمن صنفی و شرکت های توزیع نیروی برق و دیگر موسسات صنفی و علمی مرتبط گام های بلندی در جهت افزایش همکاری ها  با سیرد بین الملل و شناسایی و ارتقای توانمندی های علمی و فنی  پژوهشگران کشور و معرفی ایشان در مجامع علمی بین المللی برداشته شد و دبیرخانه با استقرار درانجمن صنفی کارفرمایی از سال ۲۰۰۸ به بعد دوره جدیدی از همکاری های خویش با سیرد بین الملل را آغاز نمود.

ارکان:

کمیته ملی سیرد ایران بر اساس الگوی سیرد بین الملل متشکل از شورای راهبردی، کمیته های فنی و دبیرخانه اجرایی می باشد. 

در شورای راهبردی صاحبنظران صنعت توزیع نیروی برق، اساتید دانشگاهی و نمایندگان شرکت های توزیع و مشاوران ، پیمانکاران، مصرف کنندگان عمده برق  و تولید کنندگان اصلی تجهیزات بخش توزیع حضور دارند و کلیه تصمیمات راهبردی در این شورا بررسی و مصوب می گردد. کمیته های فنی که بر پایه محور های شش گانه سیرد بین الملل پایه ریزی گردیده بوسیله دبیرانی مستقل متشکل از برجسته ترین اساتید دانشگاهی کشور رهبری و اداره می شوند. تصمیمات شورای راهبری و کمیت های فنی از طریق دبیرخانه و دبیر کمیته ملی سیرد ایران به مورد اجرا قرار داده می شود

 

 

ریاست عالیه سیرد ایران -  مدیر عامل شرکت توانیر

شورای راهبری:

 • معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر
 • دبیران کمیته های فنی
 • دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق
 • دبیر کمیته ملی سیرد ایران

 

نمایندگان:

 1. شرکت های توزیع نیروی برق
 2. پژوهشگاه نیرو
 3. مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی سراسر کشور
 4. مصرف کنندگان عمده برق
 5. سازندگان تجهیزات برق
 6. مهندسان مشاور صنعت برق
 7. پیمانکاران صنعت برق

 

کمیته های فنی:

محور اول- تجهیزات شبکه شامل:

 1. مدیریت سرمایه
 2. راه حل‌ها و تجهیزات جدید برای شبکه های هوشمند
 3. تکامل استاندارد ها و خصوصیت مورد نظر در تجهیزات شبکه برای خطوط هوایی و کابلی
 4. روند تکامل در تجهیزات پست‌ها

 

محور دوم – کیقیت برق و EMT :

 1. تداخلهای الکترومغناطیسی، میدان های الکتریکی و مغناطیسی ، سیستم های زمین
 2. اغتشاشات حالت دائم
 3. رویدادهای اغتشاش‌زا
 4. کیفیت برق در بازار رقابتی

محور سوم- بهره برداری، کنترل و حفاظت:

 1. بهره برداری
 2. کنترل
 3. حفاظت

 

محور چهارم- منابع پراکنده انرژی و بهینه سازی مصرف (کاهش تلفات) :

 1. جایابی DER / DGو مطالعات آن
 2. کنترل شبکه با DER / DG
 3. توسعه بخش مصرف کننده
 4. تکنولوژی DER / DG

 

محور پنجم- برنامه ریزی و توسعه شبکه:

 1. مدیریت سرمایه، استراتژی های نگهداری
 2. توسعه شبکه
 3. برنامه ریزی شبکه های توزیع
 4. روش ها و ابزارها

 

محور ششم- مباحث اقتصادی در کسب و کار توزیع، تجدید ساختار و بازار برق:

 1. برنامه های شبکه های هوشمند، وضعیت کنونی و انتظارات آینده از مقررات DSO ها و بازار برق
 2. تجربیات اندازه گیری های هوشمند و جهت گیری های آینده
 3. خودروهای برقی و پاسخگویی به تقاضا در بازار توزیع
 4. سیستم های اطلاعاتی،قیمت گذاری ها و تعرفه ها، مدیریت سرمایه و سازمان ها

 

وظایف دبیرخانه سیرد ایران:

 1. اجرای مصوبات شورای راهبردی و کمیته های فنی
 2. معرفی توان علمی و ظرفیت های موجود در ایران به مجامع بین المللی از طریق سیرد
 3. فراهم نمودن تسهیلات برای حضور گسترده متخصصان در مجامع علمی معتبر
 4. جلب مشارکتمتخصصان خارج از کشور بویژه ایرانیان مقیم خارج
 5. گسترش ارتباط بین دانشگاه ها و صنعت
 6. مشارکت جامع در زمینه های مختلف فعالیت های سیرد از طریق همکاری شرکت های توزیع نیروی برق، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ، مشاورین، مصرف کنندگان عمده برق و پیمانکاران
 7. همکاری با شرکت های توزیع نیروی برق برای ارائه مقالات علمی وحضور موثر در اجلاس های دوره ای سیرد
 8. مشارکت با شرکت های توزیع نیروی برق و دانشگاه ها در جهت ارتقای سطوح مقالات ارائه شده به مجامع بین المللی
 9. انتقال دانش فنی و تجربیات به کشور به خصوص به شرکت های توزیع نیروی برق
 10. ارتقای عضویت ایران در سیرد از عضویت وابسته به پیوسته ( اصلی) و عضویت در کمیته راهبردی سیردبین الملل
 11. کوشش درجهت افزایش کیفی مقالات ارائه شده به اجلاس های سیرد بین الملل و منطقه ای با توجه به رویکرد شورای راهبردی سیرد ایران

 

اهم فعالیت های کمیته ملی سیرد ایران پس از تشکیل دبیرخانه ثابت:

 1. حضور در بیستمین کنگره سیرد بین الملل ۲۰۰۹ پراگ
 2. حضور در دومین کارگاه آموزشی سیرد بین الملل ۲۰۱۰ لیون
 3. حضور در بیست و یکمین کنگره سیرد بین الملل ۲۰۱۱ به فرانکفورت
 4. حضور در سومین کارگاه آموزشی سیرد سیرد بین الملل ۲۰۱۲ لیسبون
 5. حضور در بیست و دومین کنگره سیرد بین الملل ۲۰۱۳ استکهلم
 6. حضور در چهارمین کارگاه آموزشی سیرد بین الملل ۲۰۱۴ رم
 7. حضور در بیست و سومین کنگره سیرد بین الملل ۲۰۱۵ لیون
 8. مشارکت در انجام داوری های سیرد بین الملل از سال ۲۰۰۹ به بعد و همچنین معرفی مقالات برگزیده پژوهشگران ایرانی به سیرد بین الملل
 9. برگزاری اولین کنفرانس منطقه ای سیرد در سال ۱۳۹۱ در تهران
 10. برگزاری دومین کنفرانس منطقه ای سیرد در سال ۱۳۹۲
 11. برگزاری سومین کنفرانس منطقه ای سیرد در سال ۱۳۹۳
 12. ترجمه و چاپ و انتشار گزارش ویژه و دیگر مستندات اجلاس ۲۰۰۹ پراگ
 13. ترجمه و چاپ و انتشار گزارش ویژه و دیگر مستندات اجلاس ۲۰۱۱ فرانکفورت
 14. ترجمه و چاپ و انتشار گزارش ویژه و دیگر مستندات اجلاس ۲۰۱۳ استکهلم
 15. تدوین و چاپ و انتشار گزارش ویژه و دیگر مستندات کنفرانس منطقه ای ۱۳۹۱
 16. تدوین و چاپ و انتشار گزارش ویژه و دیگر مستندات کنفرانس منطقه ای ۱۳۹۲
 17. تدوین و چاپ و انتشار گزارش ویژه و دیگر مستندات کنفرانس منطقه ای ۱۳۹۳

 

رده بندی ایران در اجلاس های بین المللی سیرد از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵

 1. بیستمین کنفرانس ۲۰۰۹ پراگ با نه مقاله پذیرفته شده در رده نوزدهم جهانی
 2. کارگاه های آموزشی ۲۰۱۰ لیون با سه پیشنهاد پذیرفته شده در رده دوازدهم جهانی
 3. بیست و یکمین کنفرانس ۲۰۱۱ فرانکفورت با سی و دومقاله پذیرفته شده در رده هفتم جهانی
 4. کارگا های آموزشی ۲۰۱۲ لیسبون با چهل و دو پیشنهاد پذیرفته شده در رده اول جهانی
 5. بیست و دومین کنفرانس ۲۰۱۳ استکهلم با نود و شش مقاله پذیرفته شده در رده اول جهانی
 6. کارگاه های آموزشی ۲۰۱۴ رم با هفده پیشنهاد پذیرفته شده در رده چهارم جهانی
 7. بیست و سومین کنفرانس جهانی ۲۰۱۵ لیون با سی و پنج مقاله پذیرفته شده در رده هشتم جهانی

 

جدول نحوه حضور علمی ایران در کنگره های بین المللی سیرد :

محل برگزاری کنفرانس

تعداد مقالات ارائه شده

مقالات پذیرفته شده

رتبه جهانی

درصد دانشگاهی

درصد صنعتی

پراک ۲۰۰۹

-

۹

میانی

۱۰۰ ٪

۰

فرانکفورت ۲۰۱۱

۱۰۹

۳۲

پنجم

۶۵ ٪

۳۵ ٪

استکهلم ۲۰۱۳

۳۲۱

۹۶

یکم

۵۰ ٪

۵۹ ٪

لیون ۲۰۱۵

۳۱۷

۳۵

هفتم

۳۲ ٪

۶۸ ٪

 

وضعیت مقالات پیشنهادی به اولین کنفرانس منطقه ای تهران ( دی ماه ۱۳۹۱)

 1. تعداد مقالات ارائه شده             ۴۲۴مقاله
 2. تعداد مقالات پذیرفته شده         ۲۴۱ مقاله

 

وضعیت مقالات پیشنهادی به دومین کنفرانس منطقه ای تهران ۱۳۹۲

 1. تعداد مقالات ارائه شده            ۳۲۰مقاله
 2. تعداد مقالات پذیرفته شده        ۱۱۱ مقاله

 

وضعیت مقالات پیشنهادی به سومین کنفرانس منطقه ای تهران ۱۳۹۳

 1. تعداد مقالات ارائه شده            ۳۰۰مقاله
 2. تعداد مقالات پذیرفته شده        ۱۲۰ مقاله