شنبه 31 شهريور 1397
  شناسه كاربری: 
  كلمه عبور: 
  فرم دریافت شناسه كاربری
  شناسه و یا رمز خود را فراموش كرده‌ام

  محورها:

  محورهای موضوعی چهارمین کنفرانس منطقه‌ای از نظر عمومی متناسب با کنگره بین المللی سیرد شامل شش مورد به شرح زیر است:

  • محور اول: تجهیزات شبکه شامل بخش‌های :
  1. مدیریت سرمایه
  2. راه حل‌ها و تجهیزات جدید برای شبکه‌های هوشمند
  3. تکامل استانداردها و خصوصیت مورد نظر
  • محور دوم: کیفیت برق و EMT شامل بخش‌های:
  1. تداخل‌های الکترومغناطیسی، سیستم‌های زمین
  2. اغتشاشات حالت دائم
  3. رویدادهای اغتشاش زا
  • محور سوم: بهره برداری، کنترل و حفاظت شامل بخش‌های:
  1. بهره برداری
  2. کنترل
  3. حفاظت
  • محور چهارم: منابع پراکنده انرژی و بهینه سازی مصرف (کاهش تلفات):
  1. جایابی DER / DG و مطالعات آن
  2. کنترل شبکه با DER / DG
  3. توسعه بخش مصرف کننده
  4. فناوری DER / DG
  • محور پنجم: برنامه‌ریزی و توسعه شبکه:
  1. مدیریت سرمایه، استراتژی‌های نگهداری
  2. توسعه شبکه
  3. برنامه‌ریزی شبکه‌های توزیع
  4. روش‌ها و ابزارها
  • محور ششم: مباحث اقتصادی در کسب و کار توزیع، تجدید ساختار و بازار برق:
  1. برنامه‌های شبکه‌های هوشمند، وضعیت کنونی و انتظارات آینده از مقررات DSO ها و بازار برق
  2. تجربیات اندازه‌گیری‌های هوشمند و جهت‌گیری‌های آینده
  3. خودرو های برقی و پاسخگویی به تقاضا در بازار توزیع
  4. سیستم‌های اطلاعاتی، قیمت گذاری‌ها و تعرفه‌ها، مدیریت سرمایه و سازمان‌ها
  5. مدیریت مصرف
  6. مسائل اقتصادی – اجتماعی در توزیع نیروی برق و بورس انرژی