بازآرایی شبکه‌های توزیع با هدف کاهش تلفات شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و بروکا
نویسندگان:
جواد شب بیدار - علی شاهزمانی
چکیده مقاله:

چکیده سیستم­های توزیع رابط بین سیستم انتقال و مصرف کننده نهایی شبکه برق هستند و نزدیک­ترین بخش سیستم قدرت به مصرف کننده محسوب می­شوند. به طور کلی پایین بودن سطح ولتاژ،  خطوط طولانی و پربار، آلودگی­های هارمونیکی، فرسودگی تجهیزات سیستم و انشعابات غیر مجاز در سیستم­های توزیع موجب تلفات بالا در این بخش از سیستم­های قدرت شده است. با توجه به گستردگی شبکه­های توزیع و اهمیت آنها در سیستم قدرت تاکنون راهکارهای متفاوتی جهت کاهش تلفات  در این بخش ارائه شده است. یکی از اقتصادی­ترین و سریع­ترین روش­های کاهش تلفات شبکه بازآرایی شبکه­های توزیع است. بازآرایی شبکه توزیع در حقیقت تغییر توپولوژی شبکه با حفظ ساختار شعاعی شبکه به منظور بهبود عملکرد سیستم است. با تعیین مناسب وضعیت کلیدهای سیستم می­توان تلفات شبکه را به حداقل رساند. بر همین اساس در این مقاله روشی مبتنی بر تلفیق الگوریتم ژنتیک و بروکا ارائه شده و سپس با استفاده از درخت پوشای کمینه گراف شبکه بدست آورده شده است. در پایان الگوریتم پیشنهادی  بر روی شبکه استاندارد 33  پیاده سازی شده و نتایج بدست آمده با سایر روش­های پیشین مورد مقایسه قرار گرفته است.

دریافت فایل مقاله:
HyperLink

نظرات بازدیدکنندگان:
۱۳۹۹/۱۲/۰۴بسیار عالی
۱۳۹۹/۱۲/۰۲عالی

نظر شما:
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
نظر:
  *