بررسی فنی و اقتصادی استفاده از هادی های آلومینیوم آلیاژ Aluminium conductor steel support (ACSS) به جای Aluminium conductor steel reinforced(ACSR) در
نویسندگان:
شاهرخ آزرم - معصومه رضایی - علی جمالی - مریم امیری - محمد امین بینا و فضل اله تیماس
چکیده مقاله:

  انتخاب هادی های هوایی، با توجه به اهمیت کاهش تلفات ، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع امری تاثیر گذار بوده و این امردر سال های متمادی به فراموشی سپرد  شده و مورد توجه قرار نگرفته است .  تلفات اهمی  و افت ولتاژ  بالای استفاده از هادی های ACSR باعث شد که طراحان به دنبال جایگزین مناسب برای این هادیها باشند .در این مقاله استفاده از هادیهای پر ظرفیت پیشنهاد شده است و مکانهای مناسب جهت احداث این خطوط استخراج شده است. هادیهای پر ظرفیت دارای ویژگیهای الکتریکی و مکانیکی خاصی نسبت به هادیهای ACSRمی باشد . در این هادیها به جای استفاده از مفتولهای آلومینیومی خالص از سیمهای آلومینیوم خالص کاملا آنیل یا نرم شده استفاده می گردد . از نظر الکتریکی ، هدایت آلومینیومی که تحت کشش قرار گرفته و سخت شده است نسبت به مس در هادیهای ACSR متداول ، 61.2 درصد می باشد در حالی که در آلومینیوم نرم ، این مقدار 61 درصد است . این امر نشانگر آن است که آلومینیوم نرم در هادیهای ACSS  کارایی بیشتری در انتقال جریان دارد. این هادی در مقایسه با هادیهای معادل ACSR از لحاظ شکل، وزن و سطح مقطع تقریبا مشابه بوده ولی توانایی تحمل دمای بالاتر از 200 درجه سانتیگراد دارند در حالی که این دما برای هادی ACSR حدود 75 درجه می باشد . در دماهای بالای عملیاتی ، استحکام کشش با افزایش دما تغییر نمی کند . هادی ACSS قابلیت تحمل جریان اضطراری زیادی را در شرایط لازم دارد . بارهای متناوب و نقاط پیک تقاضا می توانند به آسانی توسط هادی ACSS تامین شوند چرا که این هادی می تواند در دمایی بالاتر از دمای ACSR فعالیت کند . بنابراین با استفاده از این هادی ها می توان ظرفیت حمل جریان را تا دو برابر نسبت به هادی های معمول افزایش داد .

در واقع با جایگزینی این هادی ها به دلیل عدم استفاده از مغزی فولادی در ساخت هادی های تمام آلیاژی، شاهد حذف اثر القایی جریان الکتریکی بر روی مغزی فولادی و کاهش حداقل 10 تا 20 درصدی مقاومت الکتریکی و به تبع آن کاهش تلفات اهمی و افت ولتاژ ، در خطوط هوایی فشار متوسط خواهیم بود . در این مقاله ضمن بررسی بکارگیری هادی های ACSS از لحاظ شاخصه های فنی و اقتصادی در مقایسه با هادی های ACSR،مزایا و معایب استفاده از این هادی ها تشریح گردیده است .این مسئله به صورت یک تابع چندهدفه با رویکرد کاهش تلفات ،بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش هزینه و کاهش خاموشی ها با رعایت قیود بهره برداری حل شده است. جهت ارزیابی حل مسئله یکی ازفیدر های پست فوق توزیع داراب ، به نام  بیمارستان در نرم افزار DIGSILENT شبیه سازی شده است و تلفات و افت ولتاژ  در دوحالت استفاده از هادی های ACSR وACSS  محاسبه و نتایج آن بیان شده است.

دریافت فایل مقاله:
HyperLink HyperLink

نظرات بازدیدکنندگان:

نظر شما:
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
نظر:
  *