مزایای فنی و اقتصادی استفاده از آشکارساز خطای هوایی سه فاز مجهز به تجهیزات مخابراتی (GSM و ماژول GPS ) -مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
نویسندگان:
اسماء کریمی نوبندگانی - احسان کیانی - محمد امین بینا
چکیده مقاله:

خطایاب در واقع نشان دهنده مسیر جریان خطا می باشد، که در مسیر جریان بر روی خطوط هوایی و یا کابلی قرار می گیرد این دستگاه ها نشان دهنده خطای فاز به زمین و خطای فاز به فاز در خطوط هوایی توزیع مورد استفاده قرار می گیرند .که با نصب آن در محل های مهم خط مانندنقاط سکشنالایزر که معمولا پس از انشعابات و مناطق غیر قابل دسترسیمی باشد کهمسیرهای سالم از معیوب تشخیص داده می شود و بدین ترتیب محل معیوب به سرعت پیدا خواهد شد.

یکی از مهمترین مسائلی که در شبکه های توزیع برق حائزاهمیت است  کاهش انرژی توزیع  می باشد که یکی از دلایل آن کاهش دفعات خاموشی در شبکه می باشد، و  این موضوع بستگی به سرعت عیب یابی و پیدا کردن محل معیوب در شبکه دارد. با توجه به گستردگی شبکه های توزیع و وجود مناطق صعب العبور کوهستانی حادثه‌خیز عیب یابی این خطوط با مشکل مواجه گردیده است، که کماکان نیروهای اتفاقات از روش سنتی و یا با استفاده از خطایابهای ساده که تنها امکان آلارم نوری دارند صورت می پذیرد  .  این مقاله پیشنهاد استفاده از خطایاب هایی با قابلیت ارسال پیامک به نیروهای اتفاقات جهت نشان دادن مسیر خطا و همچنین به بررسی مزایای اقتصادی ناشی از کاهش انرژی توزیع شده در یکی از فیدر های نمونه شرکت توزیع برق فارس  می پردازد .

دریافت فایل مقاله:
HyperLink HyperLink

نظرات بازدیدکنندگان:

نظر شما:
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
نظر:
  *