طراحي و اجراي شبكه مخابرات راديويي UHF با ساخت و بكارگيري مودم هاي راديويي در هر دو حالت فرستنده/گيرنده و تكراركننده، با هدف تامين نيازهاي مخابراتي شب
نویسندگان:
ماندانا مهرپرور - محمد نصر - وحيد اسكندر - داود فرهادي - ويدا ميرزاييان
چکیده مقاله:

در اين مقاله چگونگي طراحي،‌ ساخت و اجراي شبكه مخابرات راديويي UHF با بكارگيري مودم هاي راديويي كه به صورت كامل در ايران طراحي و ساخته شده و در هر دو مود فرستنده/گيرنده و تكراركننده قادر به كار مي باشند، ارائه مي گردد. هدف از اجراي اين پروژه ايجاد بستر مخابرات راديويي كنترل پذير از راه دور مخصوصا در منطقه اي از استان اصفهان بود كه تحت پوشش هيچ بستر مخابرات سلولي عمومي نبوده و بدون اين بستر امكان اجراي پروژه هايي مانند اتوماسيون شبكه هاي برق،‌ راه اندازي كنتورهاي فهام و ... با هدف هوشمند سازي شبكه وجود نداشته است. نكات برجسته و قابل اهميت در اين پروژه يكي طراحي بهينه و ارزان قيمت شبكه راديويي مذكور با تلفيق بستر مخابرات راديويي و فيبر صنعت برق و نيز طراحي و ساخت مودم ها به صورت كاملا داخلي تحت عنوان پروژه تحقيقاتي در شركت توزيع برق استان اصفهان، با قابليت تكراركننده شدن هر مودم بوده كه به برقراري ارتباطات در نقاط كور مخابراتي كمك شاياني نموده است.

دریافت فایل مقاله:
HyperLink HyperLink

نظرات بازدیدکنندگان:

نظر شما:
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
نظر:
  *