بهره گيري از مجسمه پرندگان شكاري در راستاي كاهش مقدار انرژي توزيع نشده
نویسندگان:
حسام الدين يوسفيان - حسن محمودي
چکیده مقاله:

شبكه هاي توزيع وظيفه توزيع انرژي الكتريكي توليدي نيروگاه ها به مصرف كنندگان را بر عهده دارد كه نهايتاً اين وظيفه منجر به حجيم شدن شبكه هاي توزيع مي­گردد.  بهره برداري شبكه هايي با اين حجم زياد خود با چالش هاي متعددي روبروست. يكي از اين چالش ها تامين برق پايدار و مطمئن مصرف كننده گان و كاهش مقدار انرژي توزيع نشده است. خاموشي مشتركين دلايل و عوامل مختلفي دارد كه برخي با توجه به شرايط توليد برق و شرايط شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كننده تحميل مي شود و برخي ديگر با توجه به شرايط محيطي كه تاثير خود را بخصوص در شبكه هاي هوايي نشان مي دهند. در اين بين يكي از دلايل ناخواسته خاموشي ها، پرندگان است. پرندگان با قرار گرفتن بين قسمت هاي زنده خطوط و تجهيزات و يراق آلات بي برقي همچون كنسول ها مي توانند باعث تحميل خاموشي به شبكه هاي توزيع و در نهايت مصرف كنندگان گردند.

امروزه شركت هاي توزيع از راه حل­هاي متفاوتي براي مقابله با اين پديده از جمله كاور گذاري مقره ها و كنسول ها، ازدياد فاصله بين فازها و ... بهره مي برند. در اين مقاله راه حل بسيار ساده و ارزاني براي مقابله با خاموشي هاي ناشي از پرندگان ارائه شده است و آن استفاده از مجسمه متحرك پرندگان شكاري در خطوط توزيع هوايي مي باشد كه نمونه اي از آن در شكل (1) نشان داده شده است. با نصب اين مجسمه، پرندگان از آن ترسيده و ديگر بر روي خطوط نمي نشيند. از اين مجسمه ها براي نمونه در دو نقطه پرنده خيز فيدرهاي شهرستان ايجرود استفاده شد كه با بررسي مقدار خاموشي هاي قبل و بعد از نصب مجسمه، صفر شدن مقدار اين نوع از خاموشي ها و رضايتمندي مشتركين را سبب شده است. در پايان نيز چنين نتيجه گيري مي گردد كه با توجه به شرايط اقتصادي كنوني و در راستاي كاهش هزينه هاي بهره برداري مي توان از راه حل هاي ساده اين چنيني براي تامين برق پايدار و مطمئن گام برداشت.

دریافت فایل مقاله:
HyperLink HyperLink

نظرات بازدیدکنندگان:

نظر شما:
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
نظر:
  *