بررسی مقایسه ای سیستم هوشمند نشان دهنده محل قطع کات اوت فیوزها با خطایاب ها روی خطوط شبکه های توزیع برق
نویسندگان:
علی حقیقت - سید حسن احسان دوست
چکیده مقاله:

امروزه نیاز روز افزون شرکت های توزیع برق به کاهش زمان خاموشی و همچنین کاهش انرژی های توزیع نشده از جمله الزامات می باشد. جهت دستیابی به این امر مهم تشخیص و یا اطلاع رسانی محل خطا و یا بروز حادثه و سرویس و برقدار نمودند مجدد شبکه عوامل اساسی در بهره برداری شبکه های توزیع برق می باشند.استفاده از سیستمهای هوشمند که بتوانند موقعیت خطای ایجاد شده در شبکه را اطلاع رسانی نمایند در اولویت تحقیقاتی شرکت های توزیع برق می باشد. در این مقاله  ابتدا اساس کار خطایاب و یا آشکار سازهایی که در حال حاضر در شبکه های توزیع برق برای تشخیص مسیر خطا مورد استفاده قرار می گیرند بررسی گردیده و سپس سعی شده یک سیتم هوشمند مکان یابی جغرافیایی  خطا بصورت تئوریک پیشنهاد و بررسی گردد

دریافت فایل مقاله:
HyperLink HyperLink

نظرات بازدیدکنندگان:

نظر شما:
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
نظر:
  *