مقایسه فنی و اقتصادی و زیست محیطی استفاده از پایه های پوزولانی بجای پوشش اپوکسیون بهمراه طراحی و شبیه سازی شبکه نمونه در شرکت توزیع برق استان فارس
نویسندگان:
محسن سلطانی - مهدی سلطانی - محمد جعفر رنجبر - محمد امین بینا
چکیده مقاله:

همانگونه که مستحضرید پایه های سیمانی یکی از مهمترین تجهیزات در استقامت مکانیکی و پایایی یک سیستم توزیع می باشد. یکی از مشکلات موجود در مناطق جنوبی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس که باعث کاهش طول عمر و خوردگی پایه های بتنی می گردد وجود مناطق و زمینهای مهاجم(اسیدی و قلیایی) با درصد خوردگی بالا می باشد. این عامل نه تنها باعث کاهش پایایی شبکه های توزیع بلکه باعث اختصاص هزینه سالیانه جهت تعمیرات و نگهداری پایه های آسیب دیده در زمینهای دارای خوردگی بالا می گردد. تخریب و فرسودگی تیرهای بتنی اساساً از آلودگی محیط است که باعث نفوذ به داخل بتن و به ‌سمت بالا می گردد و نهایتا به ‌دلیل خاصیت موئینگی، سبب زنگ‌زدگی و خوردگی میلگردها شده و در اثر انبساط، بتن پایه کاملاً جدا و کنده می‌شود و آرماتورها نمایان خواهد شد.

در حال حاضر در شرکتهای توزیع به منظور جلوگیری از خوردگی پایه ها از یکی از روشهای قیر اندود کردن ، پوشش اپوکسیون پوشش از تکنولوژی نانو استفاده می گردد که هر کدام از این روشها مشکلات و معایبی به همراه دارد. یکی از راهکارهای پیشنهادی مقابله موثر با این مشکل ساختن پایه های بتنی با استفاده از بتن مقاوم به محیط های مهاجم می باشد.استفاده از بتن پوزولانی در صنعت تیر سازی یکی از برترین این روشها می باشد.

در این مقاله ابتدا به بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی و زیست محیطی پایه های پوزولانی و سایر روشهای موجود پرداخته و با توجه به مزایایی و معایب هر روش در نهایت به برتری روش استفاده از پایه های پوزلانی در زمینهای مورد اشاره خواهیم رسید. در ادامه نسبت به طراحی و شبیه سازی 2  شبکه نمونه یکی با استفاده از پایه های سیمانی با استفاده از پوشش اپوکسیون و شبکه دیگر با استفاده از پایه پوزولانی در منطقه علامرودشت واقع در شهرستان لامرد با خودگی بالا  اقدام شده است.در نهایت با توجه به درصد خوردگی هر کدام از روشها مشاهده می شود که طول عمر پایه های پوزولانی 2 برابر  روش دیگر می باشد. ضمنا جهت صحه گذاری نتایج ، محاسبات مجدد مکانیکی و پارامتر حداکثر قدرت پایه ها در سالهای بعد با در نظر گرفتن ضریب خوردگی سالیانه در نرم افزار matlab شبیه سازی و نتایج مطالعات کارایی روش پیشنهادی را نشان می دهد.

دریافت فایل مقاله:
HyperLink HyperLink

نظرات بازدیدکنندگان:

نظر شما:
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
نظر:
  *