• کارگاه آموزشی سیرد بین الملل برلین
  • کارگاه آموزشی شانگهای

اطلاعیه

در راستای ترویج تعاملات موثر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت برق ایران و ساماندهی کنفرانس های علمی مرتبط با صنعت برق در جهت ارتقاء سطح علمی و کاربردی گردهمایی های تخصصی و به منظور حمایت موثر از پژوهشگران و اندیشمندان و هدایت نخبگان علمی در جهت نیازهای کاربردی صنعت برق و ایجاد ارتباطات علمی جهانی مقرر گردید سالیانه دو کنفرانس مرتبط با صنعت برق به فاصله شش ماه با عناوین کنفرانس بین المللی برق و کنفرانس مرتبط با توزیع برگزار گردد و با توجه به ساختارهای ایجاد شده جدید و هماهنگی به عمل آمده دو کنفرانس مرتبط با یخش توزیع کشور با عناوین کنفرانس شبکه های توزیع و کنفرانس منطقه ای سیرد ایران هریک به صورت دو سالانه برگزارگردند.

لذا براساس تصمیمات شورای علمی کمیته ملی سیرد ایران هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد ایران در دوم و سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ و کنفرانس شبکه های توزیع در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با حضور کلیه اساتید و پژوهشگران و متخصصین صنعت برق برگزار خواهد شد

جدول زمان بندی مقالات هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد (دوم و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹تهران)

آخرین زمان ویرایش مقالات پذیرفته شده

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اعلام نتیجه نهایی مقالات پذیرفته شده و نحوه ارائه مقالات

۱۳۹۸/۱۱/۲۰

آخرین زمان ارسال فایل پاورپوینت و پوستر مقالات پذیرفته شده

۱۳۹۸/۱۲/۰۵

فراخوان ثبت نام

فرمت مقاله کامل به فارسی

فرمت مقاله کامل به انگلیسی

لینک های مفید