پنجشنبه 30 دي 1395
  شناسه كاربری: 
  كلمه عبور: 
  مهلت ثبت‌نام به اتمام رسیده است
  شناسه و یا رمز خود را فراموش كرده‌ام
  عبارت مورد جستجو:

  تاریخ برگزاری پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد، 28 و 29 دی ماه 1395 

  کنفرانس بین المللی سیرد - 2017 گلاسکو  محل برگزاری کنفرانس


  پژوهشگاه نیرو - شهرک قدس 


  انتهای بلوار شهید دادمان

   

  فایل بروشور ثبت نام کنفرانس

   


  شناسه كاربری: 
  كلمه عبور: 
  مهلت ثبت‌نام به اتمام رسیده است
  شناسه و یا رمز خود را فراموش كرده‌ام